:: AVODART ::

1. CO JE AVODART A K ČEMU SE UŽÍVÁ Avodart je léčivo, které se užívá k léčbě mužů trpících nezhoubným zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty - BHP), což je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty), které je zapříčiněno vylučováním zvýšeného množství hormonu, který se nazývá dihydrotestosteron. Léčivou látkou je dutasterid. Patří do skupiny přípravků nazývaných inhibitory enzymu 5-alfa reduktázy. U mužů s BHP je prostata zvětšená, což vede k problémům s vyprazdňováním moče a k častější potřebě návštěv toalety. Stlačením je močová trubice zúžená a proud moči je pomalejší a slabší. Je-li benigní hyperplazie prostaty neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (akutní retence moči). Tento stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti prostaty. Avodart snižuje produkci dihydrotestosteronu, což vede ke zmenšení prostaty a ke zmenšení obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby je tak sníženo. Avodart se může užívat s jiným přípravkem, který se nazývá tamsulosin (užíván k léčbě příznaků spojených se zvětšením prostaty). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AVODART UŽÍVAT Neužívejte Avodart: - jestliže jste alergický (přecitlivělý) na dutasterid, jiné inhibitory 5-alfa reduktázy, sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku přípravku Avodart - trpíte-li vážným onemocněním jater Pokud si myslíte, že některý z těchto příznaků se vztahuje na Vás, řekněte to svému lékaři. 2 Tento přípravek je určen pouze mužům. Ženy, děti a mladiství jej nesmí užívat. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Avodart je zapotřebí - V některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří užívali dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je tamsulosin, než u pacientů užívajících pouze dutasterid nebo pouze alfa-blokátor. Srdeční selhání znamená, že srdce nepumpuje krev tak dobře, jak by mělo. - Ujistěte se, že Váš lékař ví o onemocnění jater. Jestliže jste již prodělal nějaké onemocnění jater, během užívání přípravku Avodart budou možná nutná další kontrolní vyšetření. - Ženy, děti a mladiství se musí vyhnout kontaktu s porušeným prosakujícím povrchem tobolek přípravku Avodart, jelikož léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, tuto oblast musíte ihned umýt mýdlem a vodou. - Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů, užívajících přípravek Avodart. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do kontaktu se spermatem, jelikož dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Toto může snížit Vaši fertilitu. - Avodart ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA (prostatický specifický antigen), který se občas užívá k prokázání rakoviny prostaty. Váš lékař je si vědom tohoto účinku, a může tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření na PSA, informujte svého lékaře, že užíváte Avodart. Muži užívající přípravek Avodart mají podstupovat pravidelné testy PSA. - V jedné klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty, měli muži užívající přípravek Avodart závažnou formu karcinomu prostaty častěji, než muži, kteří přípravek Avodart neužívali. Vliv přípravku Avodart na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn. - Přípravek Avodart může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost. Pokud se tyto příznaky stanou nepříjemnými, nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou nebo výtok z bradavky, promluvte si o těchto změnách se svým lékařem, protože to mohou být příznaky závažného stavu, jako je karcinom prsu. Máte-li nějaké nejasnosti týkající se užívání přípravku Avodart, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době. Toto zahrnuje všechny přípravky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou s přípravkem Avodart vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Tyto přípravky zahrnují: - verapamil nebo diltiazem (pro vysoký krevní tlak) - ritonavir nebo indinavir (proti HIV) - itrakonazol nebo ketokonazol (proti plísňovým infekcím) - nefazodon (přípravek k léčbě deprese) - alfa blokátory (k léčbě zvětšené prostaty nebo vysokého krevního tlaku) Užíváte-li některý z těchto přípravků, informujte o tom svého lékaře. Dávku přípravku Avodart může být potřeba snížit. Jídlo a pití s přípravkem Avodart Avodart se může užívat s jídlem i nalačno. 3 Těhotenství a kojení Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami. Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Toto riziko je největší v prvních 16 týdnech těhotenství. Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů, užívajících přípravek Avodart. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do kontaktu se spermatem. Bylo prokázáno, že Avodart snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Fertilita k mužskému plodu může být snížena. Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s dutasteridem, poraďte se se svým lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Je nepravděpodobné, že by Avodart ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Avodart Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin ze sóji, který může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.