:: HIRSUTISMUS ::


Popis

Hirsutismem rozumíme růst terminálního vlasu na těle ženy v lokalizaci a intenzitě, která je jinak vlastní normálnímu muži po pubertě: horní ret, brada (vousy), hrudník, záda, břicho, podbřišek, paže, stehna, lýtka (Obr. 143, Obr. 144). Jsou to lokality, které jsou citlivé na androgeny, tzv. mužské pohlavní hormony. Nepatří sem obočí, řasy a temeno (místo, kde muži mývají pleš). Proto mohou mít některé pacientky s hirsutismem vousy, ochlupení, ale zároveň mužskou alopecii. Hirsutismus je třeba odlišit od hypertrichózy, která je charakterizována zvýšeným difúzním růstem jemného ochlupení (velus) na celém těle. Hirsutismus může být první varovnou známkou vážného onemocnění. Bývá provázen vznikem virilizujících znaků: zvýšeným maštěním pokožky a vlasů, vznikem akne, zhruběním hlasu, zbytněním svaloviny a můžskou alopecií.

(Terminální vlas je hrubý a pigmentovaný a v některých oblastech jako obočí, řasy a kštice je společný oběma pohlavím. V pubertě pod vlivem androgenů dochází k náhradě velusového vlasu vlasem terminálním. Velus je jemný lehce pigmentovaný vlas, který není závislý na androgenech.)

Podle příčin hirsutismu rozlišujeme:


A) androgeny produkující nádory
   A1) nadledvinky
   A2) vaječníky

B) funkční poruchy, na základě kterých vznikne nadbytek androgenů
   B1) porucha metabolismu androgenů (enzymů)
   B2) Cushingův syndrom
   B3) syndrom polycystických ovarií

C) idiopatický (neznámého původu) hirsutismus

D) vyvolaný léky (vedlejší účinky)

E) vrozené anomálie (trizomie, Hurlerův syndrom)


Léčba


Zjištění vyvolávající příčiny, zejména vyloučení nádorového onemocnění. Doporučuje se snížit nadváhu. Z léků se podávají antiandrogeny, estrogeny, inhibitory 5alfa-reduktázy, anti-gonadotropiny, kortikosteriody (B1.4), cimetidin, ketokonazol (B1.7). Kosmeticky lze uplatnit odbarvení, holení, depilace. Důležitá je psychoterapie (B2.2). 
Obr. 143
Obr. 144


« zpět