:: HYPERTRICHOSIS ::


Popis

Hypertrichóza je charakterizována zvýšeným difúzním růstem jemného ochlupení (velus) na celém těle. Tento typ je třeba odlišit od tzv. hirsutismu, kterým rozumíme růst terminálního vlasu na těle ženy v lokalizaci a intenzitě, která je jinak vlastní normálnímu muži po pubertě. (Terminální vlas je hrubý a pigmentovaný a v některých oblastech jako obočí, řasy a kštice je společný oběma pohlavím. V pubertě pod vlivem androgenů dochází k náhradě velusového vlasu vlasem terminálním. Velus je jemný lehce pigmentovaný vlas, který není závislý na androgenech.)


Hypertrichóza může být:

A) generalizovaná

A1) vrozená

A1.1) hypertrichosis lanuginosa congenita (Obr. 136, Obr. 137)
A1.2) řada dalších syndromů jako Ambrasův, Hurlerův, Gorlinův apod.

A2) získaná

A2.1) hypertrichosis lanuginosa acquisita
A2.2) vyvolaná léky (cyklosporin, minoxidil, diazoxid, fenytoin, streptomycin, fenoterol) (Obr. 138, Obr. 139)
A2.3) težká podvýživa
A2.4) průvodním jevem řady jiných onemocnění (snížená funkce štítné žlázy, porfyrie, anorexia nervoza, schizofrenie, poranění mozku) (Obr. 140)

B) místní

B1) vrozená
(spina bifida, pigmentový névus) (Obr. 141, Obr. 142)

B2) získaná (interferon, AIDS, popáleniny, chronické podráždění pokožky, chronické otoky)Léčba


Předevší je třeba léčit základní onemocnění, díky kterému hypertrichóza vznikla. Ostatní léčba je založena na odstraňování vlasů mechanicky, chemicky nebo laserem (epilace, depilace).:: HYPERTRICHOSIS LANUGINOSA CONGENITA ::


Popis

Toto dědičné onemocnění se vyznačuje nadměrným ovlasením celého těla kromě rtů, dlaní a plosek nohou. Vlasy, které pokrývají celé tělo jsou měkké a jemné jako hedvábí. Nadměrné ochlupení bývá už od narození. Vlasy se postupně prodlužují, již v časném dětství dosahují délky až 10 cm. Nápadné jsou dlouhé řasy a huňaté obočí, je spojena s defekty zubů. Hypertrichóza je onemocnění trvalé, i když se může v pozdějším dětství zmenšovat na trupu a na končetinách.


Léčba

Předevší je třeba léčit základní onemocnění, díky kterému hypertrichóza vznikla. Ostatní léčba je založena na odstraňování vlasů mechanicky, chemicky nebo laserem (epilace, depilace). 
Obr. 136
Obr. 137
Obr. 138
Obr. 139
 
Obr. 140
Obr. 141
Obr. 142
 


« zpět