:: TRANSPLANTACE VLASŮ ::


Transplantace vlasů spočívá v přemístění vlastních, tzv. autologních, zdravých vlasů do lysých míst (Obr. 196). Operace začíná odběrem kožního štěpu s kvalitním vlasem, nejčastěji z týlu, kde je životnost vlasu nejdelší (Obr. 197). Velikost odebrané kůže je různá, v průměru asi 2x8 cm. Okraje místa odběru se pečlivě sešijí, aby jizva nebyla nápadná (Obr. 198). V další fázi je odebraný kožní štěp rozřezán na "mikroštěpy" (1-2 vlasové kořínky) a "miništěpy" (3-5 vlasových kořínků). Ty jsou pak vsazovány pomocí pinzety do drobných "nářezů" v transplantované oblasti (Obr. 199). Při provádění "nářezů" se v posledních letech využívá laserového paprsku, což významně usnadňuje a urychluje průběh operace. Přesazené štěpy nejdříve ztrácí původní vlas, teprve mezi 10. a 20. týdnem od zákroku dochází k růstu nového porostu (Obr. 200). Životnost kštice je dána kvalitou štěpu, proto je vždy důležitý správný výběr kůže pro transplantaci. Pokud jsou vybrané vlasy nekvalitní nebo jsou postiženy nemocí, je výsledek špatný. Rovněž záleží na terénu kam se vlas transplantuje, protože "nemocná kůže nový vlas zničí" (Obr. 201).

Operace se provádí v místním umrtvení a je časově náročná. Jedno "sezení" trvá až několik hodin. Záleží na velikosti ošetřované plochy, zručnosti a zkušenosti operatéra.

Existují i jiné techniky "transplantace vlasů" (Obr. 202). Záleží na charakteru alopecie (ztráty vlasů), zkušenostech operatéra a trpělovosti pacienta.
    Obr. 196
Obr. 197Obr. 198

Obr. 199               Obr. 200
Obr. 201Obr. 202

« zpět