:: ANDROGENNÍ ALOPECIE (ALOPECIA ANDROGENETICA) ::


Popis

Projevy androgenní alopecie vychází z vrozené predispozice. Jedná se o časté onemocnění postihující muže i ženy. U obou pohlaví dochází ke ztrátě vlasů především na temeni. Zatímco u mužů je průběh zřetelný (Obr. 1, Obr. 2), u
žen je forma výpadu méně nápadná (Obr. 3), protože čelní linie vlasů zůstává dlouho uchována a málokdy vznikají klasické lysiny.

Léčba

V zevní léčbě se osvědčily preparáty s obsahem minoxidilu v 2% nebo v 5% koncentraci (A1.8). Úspěšnost ostatních prostředků je sporná. Z vnitřně užívaných léků se u mužů s úspěchem používají inhibitory 5-alfa-reduktázy (B1.7), u žen hormonální antikoncepce s progestinem (B1.4). Variantou zevní léčby je transplantace vlasů.

 
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3

« zpět