:: MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ::

Mykologické vyšetření je vyšetřením pokožky a vlasů na přítomnost plísní. Provádí se ze šupin pokožky hlavy nebo přímo vyšetřením napadených vlasů. Tkáň hodnotíme mikroskopicky (Obr. 212), popřípadě kultivací na "živných půdách" (Obr. 84, Obr. 85, Obr. 86). Rovněž lze využít tzv. Woodova světla (vydává světlo o vlnové délce 356 nm), při kterém dermatofytózy světélkují (Obr. 87).

Obr. 212
Obr. 84
Obr. 85
Obr. 86
     
Obr. 87
     

« zpět