:: BIOPSIE KŮŽE KŠTICE ::


Vzorek kůže se odebírá k histologickému vyšetření vlasových míšků a přilehlé tkáně. Jedná se o důležité vyšetření, zejména pokud je příčina úbytku vlasů neznámá a kůže kštice přitom vykazuje známky nemoci, jako např. jizvení nebo nehojící se zánět. Kožní řezy se hodnotí ve světelném mikroskopu (Obr. 210). Někdy se rozbor doplňuje o tzv. imunohistologické vyšetření, které má v praxi význam u tzv. autoimunitních nemocí (imunitní systém napadá vlastní tkáně, včetně vlasových míšků) (Obr. 211).

 
Obr. 210
Obr. 211

« zpět