:: MECHANICKÉ VYTRŽENÍ VLASŮ ::


Je potřebné ke stanovení poměru mezi vlasy v různých fázích růstu (Obr. 209). Za normálních okolností je 95% vlasů v aktivní růstové fázi, která se nazývá "anagen". V průměru trvá 3-6 let. Zbytek vlasů se nachází v klidové fázi, tzv. "telogenu", který trvá asi 3 měsíce, poté vlasy spontánně vypadávají. Existuje krátké meziobdobí tzv. "katagenu", které trvá přibližně 10 dnů. U zdravých jedinců je v anagenní fázi asi 70-90% vlasů, v telogenu 10-20%, v katagenu 2-3%. Zbylé vlasy bývají různě poškozené a označují se termínem dysplastické (Obr. 205). Jiný poměr nacházíme např. u androgenní alopecie, ložiskové alopecie, anagenního nebo telogenního efluvia. Vytržení vlasů je prováděno pinzetou a vlasy jsou následně vyhodnoceny a dokumentovány pod mikroskopem.

 

Obr. 209

Obr. 205


« zpět